Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 8 Đang online
  • 1 Nguyễn Hồng Nam
  • 2 Lê Thắng
  • 3 Tung Vu
  • 4 My Nguyễn
  • 5 Pham Huy
  • 6 Quang Đại
  • 7 Huy Pham
  • 8 Nguyễn Tấn Phát
  • 9 Hạnh Kalista
  • 10 Hạ Bá Hiếu

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Nguyễn Hồng Nam #28966 Chưa xác định Không Rank 22 1 15.000đ Cách đây 46 phút
2 Lê Thắng #28933 Chưa xác định Không Rank 20 4 20.000đ Cách đây 6 giờ
3 Tung Vu #28965 Chưa Rank Không Rank 33 8 40.000đ Cách đây 12 giờ
4 My Nguyễn #28961 Chưa Rank Không Rank 83 26 100.000đ Cách đây 13 giờ
5 Pham Huy #28950 Chưa Rank Không Rank 75 49 200.000đ Cách đây 18 giờ
6 Quang Đại #28944 Chưa Rank Không Rank 42 12 50.000đ Cách đây 20 giờ
7 Huy Pham #28906 Chưa Rank Bạch Kim 70 47 250.000đ Cách đây 1 ngày
8 Nguyễn Tấn Phát #28972 Chưa Rank Không Rank 65 16 70.000đ Cách đây 2 ngày
9 Hạnh Kalista #28959 Chưa xác định Không Rank 18 1 30.000đ Cách đây 2 ngày
10 Hạ Bá Hiếu #28660 Chưa Rank Không Rank 28 13 50.000đ Cách đây 2 ngày
11 Mari Chan #28938 Chưa Rank Không Rank 43 8 40.000đ Cách đây 2 ngày
12 Huy Bui #28942 Chưa xác định Không Rank 23 3 15.000đ Cách đây 3 ngày
13 Huy Bui #28935 Chưa xác định Không Rank 12 6 15.000đ Cách đây 3 ngày
14 中国话 #27723 Chưa Rank Không Rank 100 22 150.000đ Cách đây 3 ngày
15 Tuấn Linh #28956 Chưa Rank Không Rank 21 1 20.000đ Cách đây 3 ngày
16 Trần Bảo Trung #28957 Chưa Rank Không Rank 39 4 30.000đ Cách đây 3 ngày
17 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú #28777 Chưa xác định Không Rank 50 13 70.000đ Cách đây 3 ngày
18 Da Đen #28941 Chưa xác định Không Rank 31 8 30.000đ Cách đây 4 ngày
19 Ch Hải Đăng #28858 Chưa Rank Không Rank 50 27 80.000đ Cách đây 4 ngày
20 Minh Vỹ #28947 Chưa xác định Không Rank 10 2 20.000đ Cách đây 4 ngày
21 Minh Vỹ #28953 Chưa xác định Không Rank 11 1 15.000đ Cách đây 4 ngày
22 Dũng Nguyen #28881 Chưa Rank Không Rank 48 30 100.000đ Cách đây 4 ngày
23 Tung Vu #28943 Chưa Rank Không Rank 21 4 30.000đ Cách đây 5 ngày
24 Nguyễn Tấn Phát #28951 Chưa xác định Không Rank 18 3 15.000đ Cách đây 5 ngày
25 Nguyễn Tấn Phát #28949 Chưa xác định Không Rank 12 1 15.000đ Cách đây 5 ngày
26 Đỗ Thế Vương #28223 Chưa Rank Đồng 87 36 120.000đ Cách đây 6 ngày
27 Tung Vu #27933 Chưa Rank Không Rank 47 16 60.000đ Cách đây 6 ngày
28 Phat Nguyen #28915 Chưa Rank Bạc 68 26 80.000đ Cách đây 6 ngày
29 Tuan Anh #28898 Chưa xác định Không Rank 16 5 20.000đ Cách đây 6 ngày
30 Nguyễn Phước Hoàng #28927 Chưa Rank Không Rank 73 28 100.000đ Cách đây 6 ngày
31 Hoàng Dũng #28619 Chưa Rank Không Rank 61 11 60.000đ Cách đây 6 ngày
32 Mây #28837 Chưa xác định Không Rank 38 9 70.000đ Cách đây 6 ngày
33 Dispara Raitre #28886 Chưa Rank Không Rank 26 12 50.000đ Cách đây 6 ngày
34 Châu Nguyễn #28913 Chưa xác định Không Rank 11 1 20.000đ Cách đây 6 ngày
35 Linh #28908 Chưa Rank Không Rank 29 8 40.000đ Cách đây 7 ngày
36 Nguyễn Tiến Đạt #28596 Chưa Rank Đồng 24 15 50.000đ Cách đây 7 ngày
37 Nguyen Minh #28930 Chưa Rank Không Rank 25 6 40.000đ Cách đây 1 tuần
38 Minh Vỹ #28931 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 1 tuần
39 Thai Nguyen #28923 Chưa Rank Không Rank 62 13 60.000đ Cách đây 1 tuần
40 Lương Minh Thông #28912 Chưa Rank Không Rank 27 5 30.000đ Cách đây 1 tuần
41 Nghiep Le #28909 Chưa Rank Không Rank 20 2 20.000đ Cách đây 1 tuần
42 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú #28521 Bạch Kim IV Không Rank 99 82 450.000đ Cách đây 1 tuần
43 Diệu Linh #28924 Chưa Rank Không Rank 61 7 50.000đ Cách đây 1 tuần
44 Ngô Quang Hữu #28919 Chưa Rank Không Rank 61 12 50.000đ Cách đây 1 tuần
45 Huy Nguyen #28855 Chưa Rank Không Rank 28 11 60.000đ Cách đây 1 tuần
46 Mạnh Hào #28918 Chưa Rank Không Rank 61 10 50.000đ Cách đây 1 tuần
47 Trần Phương Linh #28281 Chưa Rank Vàng 150 47 270.000đ Cách đây 1 tuần
48 Hoài Nam #28269 Chưa Rank Không Rank 55 10 100.000đ Cách đây 1 tuần
49 Quốc Hiển #28897 Bạc II Không Rank 84 39 150.000đ Cách đây 2 tuần
50 Thanh Việt #28895 Bạc IV Không Rank 27 3 30.000đ Cách đây 2 tuần